Rozširujúce štúdium 2.r.

Rozširujúce štúdium učiteľstva telesnej výchovy 2. r.

Vyučovanie

3. 2. – 26. 4. 2020

 

Obdobie na ukončenie študijných povinností

do 31. 5. 2020

do 20. 6. 2020

Odovzdanie záverečných prác a vloženie ZP do EZP

do 8. 6. 2020

do 10. 7. 2020

Prihlásenie na záverečnú skúšku

do 8. 6. 2020

do 3. 7. 2020

Záverečná skúška: Záverečná práca s obhajobou

26. 6. 2020

24.8 - 28. 8. 2020