Tézy na štátne skúšky

Učiteľské študijné odbory (Tv-J) - bakalárske štúdium

Učiteľské študijné odbory (Tv-kom) - bakalárske štúdium  

Neučiteľské študijné odbory (Šport) - bakalárske štúdium

Špecializácie (Šport) - bakalárske štúdium:

Učiteľské štúdijné odbory (Tv-J) - magisterské štúdium

Učiteľské štúdijné odbory (Tv-kom) - magisterské štúdium

Učiteľské štúdijné odbory (Tv-rozširujúce štúdium) - magisterské štúdium

Neučiteľské štúdijné odbory (Trénerstvo) - magisterské štúdium

Medziodborové štúdium (TV + Trénerstvo) - magisterské štúdium

 Špecializácie (TV + Trénerstvo) - magisterské štúdium: