Vedy o športe - rozdelenie

Oblasti jednotlivých prednášok:

Legislatíva v športe

Práca s odbornou literatúrou, použitie bibliografickej normy

 

Vedy o športe- oblasti

Metódy získavania faktov:

Vedy o športe - metódy vyhodnocovania faktov

Zadania seminárnych prác
                                                           rozsah termín
História športu (Görner) (20 bodov)-  štruktúra seminárnej práce v rozsahu 3-7 strán--- do 29.11.2017 doniesť spolu po štud.skupinach na CD
Vedy o športe (Kompán) (20 bodov) - 1 seminárna práca  štruktúra seminárnej práce v rozsahu 3-7 strán do do 4.10.2017 tlačená forma- doniesť na prednášku - 13,50 hod..  - zadania v priloženom súbore   (študenti z individ. študijným plánom môžu aj na mail)

Vedy o športe (Kompán) (10 bodov) - 2 seminárna práca- štruktúra seminárnej práce v rozsahu 5-10 strán do do 25.10.2017 tlačená forma- zadania budú upresnené na prednáške 4.10.2017

  •