Tézy na štátne skúšky

Učiteľský študijný program (Tv-J) - bakalárske štúdium

Učiteľské študijný program(Tv-kom) - bakalárske štúdium  

Medziodborový študijný program (Tv - Tre) - bakalárske štúdium

Špecializácie (Tv + Trénerstvo) - bakalárske štúdium:

Učiteľský štúdijný program (Tv-J) - magisterské štúdium

Učiteľský štúdijný program (Tv-kom) - magisterské štúdium

Učiteľský štúdijný program (Tv-rozširujúce štúdium) - magisterské štúdium

Neučiteľské štúdijné odbory (Trénerstvo) - magisterské štúdium

Medziodborový štúdijný program (Tv + Trénerstvo) - magisterské štúdium

 Špecializácie (Tv + Trénerstvo) - magisterské štúdium: