TRÉNERSKÉ VZDELÁVACIE CENTRUM

Vzdelávanie trénerov a inštruktorov v športe

Trénerské vzdelávacie centrum poskytuje vzdelávanie trénerov podľa Zákon č. 354/2016 Z. z.,  ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

Trénerské vzdelávacie centrum zabezpečuje Katedra telesnej výchovy a športu Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela, ktorá pripravuje trénerov najvyššej kvalifikácie 4. a 5. kvalifikačného stupňa. Medzi absolventov KTVŠ FF UMB patria mnohí úspešní tréneri, vrátane trénera olympijského víťaza v chôdzi na 50 km Mateja Tótha, Matej Spišiak a trénera dvojnásobnej olympijskej víťazky v biatlone Anastasii Kuzminovej Juraj Sanitra.

Trénerské vzdelávacie centrum poskytuje zabezpečenie všeobecnej časti školenia trénerov 1., 2. a 3. kvalifikačného stupňa. V prípade záujmu športových zväzov môžeme zabezpečiť aj špeciálnu časť školení trénerov podľa platnej legislatívy

 

Tieto činnosti vykonávame predovšetkým v spolupráci s športovými zväzmi a športovými organizáciami na základe vzájomných dohôd, v rámci ktorých je definovaná vzájomná participácia pri personálnom a materiálnom zabezpečení vzdelávacích programov odborníkov v športe.