Aktuálne školenia -všeobecná časť trénerskej a inštruktorskej kvalifikácie

Trénerské vzdelávacie centrum Katedry telesnej výchovy a športu Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici pripravuje v roku 2021 nasledovné školenia: 


 1. kvalifikačný stupeň - trénerské a inštruktorské kvalifikácie

všeobecná časť pre všetky špecializácie: 1 kv. stupeň - 20.-21.11.2021* prihlasovanie a platba 

Školenie sa vzhľadom na zhoršujúcu pandemickú situáciu bude realizovať ONLINE cez MS Teams.  Prihlásení budú informovaní mailom o ďalších náležitostiach najneskôr 15.11.2021) Termín posledného prihlásenia je stanovený do 12.11.2021. 


2. kvalifikačný stupeň -  trénerské a inštruktorské kvalifikácie

 všeobecná časť pre všetky špecializácie:pre všetky špecializácie  19.- 20.-21.11.2021 prihlasovanie a platba 

Školenie bude realizované v prípade pozitívnej pandemickej situácie kombinovanou formou. Záujemca o vzdelávanie bude mať na výber alternatívu účasti buď prezenčnou formu (v učebni), alebo  pripojením ONLINE cez MS Teams.  Prihlásení budú informovaní mailom o ďalších náležitostiach najneskôr 15.11.2021) Termín posledného prihlásenia je stanovený do 12.11.2021. 


   *V prípade nízkeho počtu prihlásených záujemcov o vzdelávanie si vyhradzujeme právo zrušiť školenie.


Potvrdenie a certifikát o absolvovaní všeobecnej časti vzdelávania trénerov I. a II. kvalifikačného stupňa bude udelený len frekventantom s plnou účasťou na školení počas všetkých dní a po úspešnom absolvovaní záverečnej skúšky 


Predpokladaný harmonogram školení všeobecnej časti trénerov a inštruktorov do konca roku 2021 (termíny sú orientačné): 

  • 1 kv. stupeň - 13.-14.3.2021
  • 1kv. stupeň - 15.-16.5.2021
  • 2 kv. stupeň - 14.-15.-16.5.2021
  • 1kv. stupeň- 18.-19.9.2021
  • 2 kv. stupeň - 17.-18.-19.9.2021
  • 1kv. stupeň - 20.-21.11.2021
  • 2 kv. stupeň -  19.- 20.-21.11.2021

Prihlasovať sa môžete iba na aktuálny (najbližší) termín školenia. 

 

V prípade väčšej objednávky (počtu frekventantov) realizujeme školenie aj po dohode v inom termíne