Aktuálne školenia

Trénerské vzdelávacie centrum Katedry telesnej výchovy a športu Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici pripravuje v roku 2019 nasledovné školenia:

 

KTVŠ bude aj v akademickom roku 2019/2020 organizovať školenie Inštruktorov zjazdového  lyžovania a snowboardingu I. kvalifikačného stupňa. Viac info tu...


 

 Predbežný harmonogram školení do konca roku 2019

 I. kvalifikačný stupeň -pre všetky špecializácie: 23. – 24.11.2019 prihlasovanie 

II. kvalifikačný stupeň -pre všetky špecializácie: 22-24.11.2019 prihlasovanie 

V prípade väčšej objednávky (počtu frekventantov) realizujeme školenie aj po dohode


Potvrdenie a certifikát o absolvovaní všeobecnej časti vzdelávania trénerov I. a II. kvalifikačného stupňa bude udelený len frekventantom s plnou účasťou na školení počas všetkých dní a po úspešnom absolvovaní záverečnej skúšky