Aktuálne školenia

Trénerské vzdelávacie centrum Katedry telesnej výchovy a športu Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici pripravuje v roku 2019 nasledovné školenia:

 

KTVŠ bude aj v akademickom roku 2019/2020 organizovať školenie Inštruktorov zjazdového  lyžovania a snowboardingu I. kvalifikačného stupňa. Viac info tu...


 

 Predbežný harmonogram školení do konca roku 2020

Dobrý deň na základe rozhodnutia vedenia Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici pre prijímanie opatrení v súvislosti so šírením koronavírusu SARS-CoV-2, vydáva v záujme predchádzania šírenia ochorenia COVID-19 s účinnosťou od 9. 3. 2020 od 12.00 h do 22. 3. 2020, s možnosťou predĺženia podľa aktuálneho vývoja situácie sa rušia všetky hromadné podujatia organizované v priestoroch UMB.
Na základe tohto rozhodnutia sme nútení naplánované školenie v rámci Trénerského vzdelávacieho centra- všeobecnú časť 1 a 2 kv. stupňa preložiť na náhradný termín. O tom Vás budeme v predstihu informovať, len čo sa stabilizuje situácia.
Ďakujeme za pochopenie

 I. kvalifikačný stupeň -pre všetky špecializácie: 21. – 22.3.2020 prihlasovanie a platba 

II. kvalifikačný stupeň -pre všetky špecializácie: 20-22.3.2020 prihlasovanie a platba 

Kontaktná osoba: PaedDr. Jaroslav Kompán, PhD. jaroslav.kompan@umb.sk   048/446 7563


V prípade väčšej objednávky (počtu frekventantov) realizujeme školenie aj po dohode v inom termíne


Potvrdenie a certifikát o absolvovaní všeobecnej časti vzdelávania trénerov I. a II. kvalifikačného stupňa bude udelený len frekventantom s plnou účasťou na školení počas všetkých dní a po úspešnom absolvovaní záverečnej skúšky