Aktuálne školenia

Trénerské vzdelávacie centrum Katedry telesnej výchovy a športu Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici pripravuje v roku 2019 nasledovné školenia:

 

všeobecná časť školenia trénerov a inštruktorov I. kvalifikačného stupňa

23-24.2.2019 - I. kvalifikačného stupňa -pre všetky špecializácie- školenie je ZRUŠENÉ !!

 marec 2019 - II. kvalifikačného stupňa upresníme

 


Potvrdenie a certifikát o absolvovaní všeobecnej časti vzdelávania trénerov I. a II. kvalifikačného stupňa bude udelený len frekventantom s plnou účasťou na školení počas všetkých dní a po úspešnom absolvovaní záverečnej skúšky