Aktuálne školenia

Trénerské vzdelávacie centrum Katedry telesnej výchovy a športu Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici pripravuje v roku 2018 nasledovné školenia:

Všeobecná časť školenia trénerov a inštruktorov športu 1. kvalifikačného stupňa

Termín školenia:

24.-25.11.2018 - všeobecná časť 1.kvalifikačného stupňa - podrobnosti a prihlásenie

9.-11.11.2018,  všeobecná časť 2. kvalifikačného stupňa - podrobnosti a prihlásenie 

V prípade väčších skupín (nad 35 osôb) je možné zrealizovať aj samostatný termín.


Potvrdenie a certifikát o absolvovaní všeobecnej časti vzdelávania trénerov I. a II. kvalifikačného stupňa bude udelený len frekventantom s plnou účasťou na školení počas všetkých dní a po úspešnom absolvovaní záverečnej skúšky