Aktuálne školenia

Trénerské vzdelávacie centrum Katedry telesnej výchovy a športu Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici pripravuje v roku 2019 nasledovné školenia:

 

všeobecná časť školenia trénerov a inštruktorov bude v termínoch

27-28.4.2019 - I. kvalifikačného stupňa -pre všetky špecializácie- prihlasovanie spustené

október 2019 - II. kvalifikačného stupňa -pre všetky špecializácie - prihlasovanie spustené


 

Predbežný harmonogram školení do konca roku 2019

 I. kvalifikačný stupeň -pre všetky špecializácie: máj-jún, september-október

II. kvalifikačný stupeň -pre všetky špecializácie:máj-jún, október- november

V prípade väčšej objednávky (počtu frekventantov) realizujeme školenie aj po dohode


Tréner plávania 1. kvalifikačného stupňa - nové termíny špeciálnej časti!!!


Potvrdenie a certifikát o absolvovaní všeobecnej časti vzdelávania trénerov I. a II. kvalifikačného stupňa bude udelený len frekventantom s plnou účasťou na školení počas všetkých dní a po úspešnom absolvovaní záverečnej skúšky