Aktuálne školenia

Trénerské vzdelávacie centrum Katedry telesnej výchovy a športu Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici pripravuje v roku 2020 nasledovné školenia: 


 

I. kvalifikačný stupeň - trénerské a inštruktorské kvalifikácie

- všeobecná časť pre všetky špecializácie: 14.-15.11.2020 prihlasovanie a platba   PRIHLASOVANIE UKONČENÉ

(nastáva zmena termínu z pôvodného termínu 7-8.11.2020 z dôvodu celoslovenského testovania Covid 19) Školenie bude realizované formou ONLINE cez MS Teams. Prihlásený budú informovaný mailom o ďalších náležitostiach) Termín posledného prihlásenia je stanovený do 9.11.2020 . Záverečná skúška prebehne v online prostredí formou testu do 10 dní od ukončenia termínu.

 


II. kvalifikačný stupeň -pre všetky špecializácie: 6.-8.11.2020 prihlasovanie a platba 

(termín je zrušený z dôvodu nízkeho počtu prihlásených)

Kontaktná osoba: PaedDr. Jaroslav Kompán, PhD. jaroslav.kompan@umb.sk   048/446 7530


 

KTVŠ bude aj v akademickom roku 2020/2021 organizovať školenie Inštruktorov zjazdového  lyžovania a snowboardingu I. kvalifikačného stupňa. Viac info tu...

  


V prípade väčšej objednávky (počtu frekventantov) realizujeme školenie aj po dohode v inom termíne


Potvrdenie a certifikát o absolvovaní všeobecnej časti vzdelávania trénerov I. a II. kvalifikačného stupňa bude udelený len frekventantom s plnou účasťou na školení počas všetkých dní a po úspešnom absolvovaní záverečnej skúšky