Aktuálne školenia

Trénerské vzdelávacie centrum Katedry telesnej výchovy a športu Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici pripravuje v roku 2020 nasledovné školenia:

 

KTVŠ bude aj v akademickom roku 2020/2021 organizovať školenie Inštruktorov zjazdového  lyžovania a snowboardingu I. kvalifikačného stupňa. Viac info tu...


  Predbežný harmonogram školení do konca roku 2020

I. kvalifikačný stupeň -trénerské a inštruktorské kvalifikácie - pre všetky špecializácie: 7.-8.11.2020 prihlasovanie a platba  

II. kvalifikačný stupeň -pre všetky špecializácie: 6.-8.11.2020 prihlasovanie a platba 

Kontaktná osoba: PaedDr. Jaroslav Kompán, PhD. jaroslav.kompan@umb.sk   048/446 7530


V prípade väčšej objednávky (počtu frekventantov) realizujeme školenie aj po dohode v inom termíne


Potvrdenie a certifikát o absolvovaní všeobecnej časti vzdelávania trénerov I. a II. kvalifikačného stupňa bude udelený len frekventantom s plnou účasťou na školení počas všetkých dní a po úspešnom absolvovaní záverečnej skúšky