Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Dohoda o vzájomnej spolupráci

V prílohe je návrh Dohody UMB s príslušným športovým zväzom.

Prílohy ku stránke: