Kontakt

Kontakt mail: tvc.ktvs@umb.sk

Kontakt: +421 48 446 7530

Trénerské vzdelávacie centrum

Katedra telesnej výchovy a športu Filozofická fakulta,

Univerzita Mateja Bela, Tajovského 40

97401 Banská Bystrica, Slovensko

Koordinátor TVC KTVŠ FF UMB

PaedDr. Jaroslav Kompán, PhD.

PaedDr. Jaroslav Kompán, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, Tajomník pre štúdium KTVŠ FF UMB

Telefónne číslo:
+421 48 446 7530
Zaradenie:
Odborný asistent
Kancelária:
10