Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Kontakt

 

Trénerské vzdelávacie centrum

Katedra telesnej výchovy a športu Filozofická fakulta,

Univerzita Mateja Bela, Tajovského 40

97401 Banská Bystrica, Slovensko

doc. PaedDr. Jiří Michal, PhD.

doc. PaedDr. Jiří Michal, PhD.

Vedúci katedry

Telefónne číslo:
048 446 7526, 048 446 7562
Zaradenie:
Docent
Kancelária:
56, 5