Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Kontakt

Kontakt mail: tvc.ktvs@umb.sk

Kontakt: +421 48 446 7530

Trénerské vzdelávacie centrum

Katedra telesnej výchovy a športu Filozofická fakulta,

Univerzita Mateja Bela, Tajovského 40

97401 Banská Bystrica, Slovensko

Koordinátor TVC KTVŠ FF UMB

PaedDr. Jaroslav Kompán, PhD.

PaedDr. Jaroslav Kompán, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Telefónne číslo:
+421 48 446 7530
Zaradenie:
Odborný asistent
Kancelária:
10