Odporúčané študijné zdroje

Vážení záujemcovia o vzdelávanie.

Na uvedených linkách môžete nájsť verejne dostupné informačné zdroje, ktoré Vám môžu poslúžiť pri ďalšom samoštúdiu.

Videoprezentácie NŠC 

Online študovňa NŠC- publikácie

Učebné materiály potál telesná výchova.sk

Testovanie telesná výchova

Učebné texty 1 a 2 kvalifikačného stupňa

Fyziológia vo vedách o športe v pojmoch

Vedy o športe - KTVŠ FF UMB- rôzne publikácie

Fakulta sportovních studií MU v Brne - rôzne publikácie z problematiky športu