Spolupráca so športovými zväzmi a organizáciami

Katedra telesnej výchovy a športu Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, ktorej súčasťou je Trénerské vzdelávacie centrum dlhodobo spolupracuje v rámci vzdelávania, projektov či výskumu, s viacerými športovými zväzmi a organizáciami. V prípade, že je pre Vás činnosť našej organizácie zaujímavá vieme uzatvoriť dohodu o vzájomnej spolupráci. Jej návrh je v prílohe stránky. 

V súčasnosti spolupracujeme v rámci vzdelávania a praxe:

Prvoradými úlohami sú:

  • koordinovanie požiadaviek na vzdelávanie z rôznych športových odvetví,
  • zabezpečenie organizácie spoločných všeobecných častí školení trénerov a inštruktorov,
  • vzájomné sprostredkovávanie najnovších poznatkov z oblastí teórie a praxe športovej špecializácie.