Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Spolupráca so športovými zväzmi a organizáciami

Katedra telesnej výchovy a športu Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, ktorej súčasťou je Trénerské vzdelávacie centrum dlhodobo spolupracuje s viacerými športovými zväzmi a organizáciami. Napr.:

Slovenská asociácia čínskeho Wushu,

Slovenská basketbalová asociácia,

Slovenská asociácia kondičných trénerov,

Slovenská asociácia športu na školách,

Slovenská asociácia Taekwondo,

Slovenská gymnastická federácia,

Slovenský krasokorčuliarsky zväz,

Slovenská lyžiarska asociácia,

Slovenská plavecká federácia,

Slovenský zväz ľadového hokeja,

Slovenský atletický zväz,

Slovenský stolnotenisový zväz,

Slovenský šachový zväz

Slovenský zväz biatlonu,

Slovenský zväz hádzanej,

Slovenský zväz karate,

Slovenský horolezecký spolok James (SHS James)

Slovenský zväz rekreačnej telesnej výchovy a športu,

Snowboardová asociácia Slovenska,

Stredoslovenský futbalový zväz. 

Slovenská motocyklová federácia

Prvoradými úlohami sú:

  • koordinovanie požiadaviek na vzdelávanie z rôznych športových odvetví,
  • zabezpečenie organizácie spoločných všeobecných častí školení trénerov a inštruktorov,
  • vzájomné sprostredkovávanie najnovších poznatkov z oblastí teórie a praxe športovej špecializácie.