Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Všetko o financiách

Podmienky na vstup do vzdelávania podľa Vyhlášky 110/2016 odbornej príprave na nadobudnutie odbornej spôsobilosti v športe:

-vek 18+

- bezúhonnosť

Tréner I. kvalifikačného stupňa (zodpovedá úrovni 3 Európskeho kvalifikačného rámca)
- má úplné stredné všeobecné vzdelanie, úplné stredné odborné vzdelanie, vyššie odborné vzdelanie  (teda s maturitou), alebo vysokoškolské vzdelanie 
 
Inštruktor športu I. kvalifikačného stupňa (zodpovedá úrovni 3 Európskeho kvalifikačného rámca)
- má stredné odborné vzdelanie, úplné stredné všeobecné vzdelanie, úplné stredné odborné vzdelanie, vyššie odborné vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie

Potvrdenie o absolvovaní všeobecnej časti vzdelávania trénerov I. a II. kvalifikačného stupňa bude udelený len frekventantom s plnou účasťou na školení počas všetkých dní a po úspešnom absolvovaní záverečnej skúšky


 Postup v prípade samoplatcu je nasledovný pri školení:

registrovať sa prihlasovacím formulárom (klikni na príslušný link pri dátume)

  • 1 kv. stupeň  je potrebné uhradiť poplatok vo výške 70 Eur1 kv. stupeň všeobecná časť pre všetky špecializácie - 22.- 24.9.2023 prihlasovanie  formulár a platba  prihlasovanie je záväzné a potvrdíte ho realizácou platby! Školenie bude realizované dištančnou (online) formou cez MS Teams. 
  • 2 kv. stupeň je potrebné uhradiť poplatok vo výške 120 Eur - 2 kv. stupeň všeobecná časť pre všetky špecializácie  termín: 2.-5.11.2023*  prihlasovanie formulár

    Školenia bude realizované dištančnou (online) formou cez MS Teams.  Predpokladaný začiatok bude 2.11.2023 od 15:00 hod.  Prihlásení budú informovaní mailom o ďalších náležitostiach najneskôr 27.10.2023. Termín posledného prihlásenia a platby je stanovený do 23.10.2023. Ukončenie školenia formou online testu bude do 10 dní od ukončenia vzdelávania. 


     

- po absolvovaní školenia Vám v prípade uvedenia fakturačných údajov bude zaslaná vyúčtovacia faktúra v prípade zadania fakturačných údajov (IČO, DIČ a pod.)

*V prípade nízkeho počtu prihlásených záujemcov o vzdelávanie si vyhradzujeme právo zrušiť školenie. V prípade, že účasť na školení nedokončíte platba Vám nebude vrátená. 


 Platba:

Platby uhrádzajte na účet: IBAN: SK92 8180 0000 0070 0009 5769, Štátna pokladnica
Variabilný symbol: 4017  ako špecifický symbol zadajte dátum narodenia v tvare rok, mesiac, deň (príklad.:19760512) a do poznámky svoje meno. prípadne firmu

Nepoužívajte vklad cez poštovú poukážku (Slovenská pošta) pretože sa mení var. symbol a je problém s identifikáciou platby. Poplatok je potrebné uhadiť minimálne 7 pracovných dní pred začiatkom školenia. Až po jeho uhradení je prihláška akceptovaná. V prípade neskoršieho PRIHLÁSENIA (len po dohode) a ÚHRADY -  je potrebné POSLAŤ potvrdenie o úhrade na tvc.ktvs@umb.sk  Až potom Vám budú poslané podklady ku školeniu. 

Po jeho vyplnení a zaplatení školiaceho poplatku Vás budeme kontaktovať na mail s podrobnosťami k školeniu (program, miesto realizácie atď.)


Uznanie absolvovania školenia na základe predchádzajúceho vzdelania je možné za manipulačný poplatok 15 Eur.Miesto konania v prípade prezenčnej formy: v priestoroch Katedry telesnej výchovy a športu, Filozofická fakulta UMB, Tajovského 40, Banská Bystrica

Ubytovanie: si uchádzači školenia riešia sami. Nie je zahrnuté v cene vzdelávania.  Možnosti ubytovania v rámci dostupnosti:

Správa účelových zariadení UMB

 


 

Financovať Vaše vzdelávanie je možné týmto spôsobom:

  • formou samoplatcu,
  • úhradu poplatkov príslušným Národným športovým zväzom, alebo Národnou športovou organizáciou (cez objednávku od príslušného zväzu min. 7 dní pred konaním školenia), Športová organizácia je povinná poskytnúť aj príslušné osobné údaje potrebné pre registráciu.  PRI HROMADNÝCH OBJEDNÁVKACH JE  POTREBNÉ ZASLAŤ OBJEDNÁVKU NA tvc.ktvs@umb.sk (tu zodpovednosť za dodané údaje a overenie vstupných kritérií na vzdelávanie (preberajú poverené osoby NŠO alebo NŠZ))
  • formou grantov, rekvalifikácií- len po dohode

 Absolvent vzdelávania iba na vyžiadanie obdrží potvrdenie po úspešnom absolvovaní  všeobecnej časti v slovenskom jazyku. Potvrdenie o úspešnom absolvoaní automaticky posielame na príslušný športový zväz, alebo inú organizáciu, ktorá zastrešuje špeciálnu časť vzdelávania v príslušnej špecializácií a má s našou organizáciou podpísanú zmluvu o spolupráci. Spoločne poto vydávame potrebné osvedčenie ku kvalifikácií.