Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

KONDIČNÝ TRÉNER 1. kvalifikačného stupňa

 Akreditované školenie kondičných trénerov 1. kvalifikačného stupňa - 1/2024

TVC KTVŠ FF UMB v spolupráci so Slovenskou asociáciou kondičných trénerov organizuje

Akreditované školenie Kondičný tréner 1. kvalifikačného stupňa (viď prílohu na webe)


 Termín školenia: 
  • všeobecná časť 1. kvalifikačného stupňa - 2.-4.2.2024

 Školenie sa bude realizovať dištančnou (online) formou cez MS Teams. Začiatok školenia, skúška pripojenia + úvodné informácie ku školeniu a legislatíva športu budú 2.2.2024 od cca 17:00-20:00 hod. Orientačný rozsah školenia 3.-4.2.2024 od 8:00 - 16:00 hod. Test sa realizuje online do 10 dní po realizácii školenia Termín posledného prihlásenia a úhrady je stanovený do 26.1.2024 (Prihlásení budú informovaní mailom o ďalších náležitostiach najneskôr 30.1.2024)

Po skončení všeobecnej časti bude nasledovať úvodný cca 3 hodinový blok prednášok ktorý je už súčasťou špeciálnej časti

  • špeciálna časť 1.kvalifikačného stupňa - 9.-11.2.2024  prezenčne (3 dni- piatok, sobota, nedeľa) 

Táto časť školenia sa bude realizovať prezenčnou formou na KTVŠ FF UMB. Predpokladaný začiatok školenia je .9.1.2024 o 8,30 hod.

 Prihlasujete sa prihlasovacím formulárom     prihlasovanie je nezáväzné bez povinnosti platby- v januári Vás budeme informovať 

Školenie je kapacitne obmedzené. 

 


 Cena kurzu je 320Eur (cena spolu za všeobecnú a špeciálnu časť)
V prípade, že máte  už absolvovanú všeobecnú časť na akreditovanom pracovisku (FTVŠ UK Bratislava, FS PU v Prešove alebo u nás), či máte ukončené min Bc. vzdelanie v telovýchovnom študijnom odbore sa Vám zníži poplatok o 70 Eur. Uvedené doklady si od Vás vyžiadame. Uvedenú skutočnosť uveďte v prihlasovacom formulári. Zároveň sken potrebných dokladov pošlite na mail: tvc.ktvs@umb.sk

Informácie k platbe 
Platby uhrádzajte na účet: ........................................................., Štátna pokladnica účet je vedený v rámci TVC KTVŠ FF UMB 
Variabilný symbol: 4017  ako špecifický symbol zadajte dátum narodenia v tvare rok, mesiac, deň (príklad.:19760512) a do poznámky svoje meno. prípadne firmu
 
Nepoužívajte vklad cez poštovú poukážku (Slovenská pošta) pretože sa mení var. symbol a je problém s identifikáciou platby. Termín uzavretia prihlasovania a úhrad je uvedený pri termínoch školení.  Až po jeho uhradení je prihláška akceptovaná. V prípade neskoršieho PRIHLÁSENIA (len po dohode) a ÚHRADY -  je potrebné POSLAŤ potvrdenie o úhrade na tvc.ktvs@umb.sk  Až potom Vám budú poslané podklady ku školeniu. 
 V prípade, že účasť na školení nedokončíte platba Vám nebude vrátená. 


KONTAKT: V prípade že napriek uvedeným informáciám máte otázky môžete nás kontaktovať 
 


Systém, rozsah a štruktúra vzdelávania Kondičný tréner 1. kv. stupňa.  Opis špecialiálnej časti nájdete v prílohe na tejto stránke.

V prípade záujmu o štúdium na KTVŠ FF UMB v Bc. TvTre - špecializácia Kondičný tréner uchádzač k prihláške priloží prehlásenie, že sa zúčastní uvedeného kurzu. Po jeho úspešnom absolvovaní mu bude vystavené potvrdenie k prihláške a po úspešnej maturite bude vystavené aj osvedčenie KT 1 kv. stupňa. 

 
Absolvent akreditovaného vzdelávania  obdrží po úspešnom absolvovaní osvedčenie v slovenskom jazyku (na požiadanie aj v anglickom jazyku). Osvedčenia vydáva KTVŠ FF UMB Banská Bystrica v zmysle platnej legislatívy. Absolvent po úspešnom ukončení má možnosť stať sa členom SAKTu na príslušné obdobie kalendárneho roku. Na základe členstva vieme vykonať potom zápis do Informačného systému športu. 
 

 Informácie o školení:
 
Akreditované školenie kondičných trénerov 1. kvalifikačného stupňa má rozsah min. 60 hodín (2 víkendy). Každý z blokov (všeobecný aj špeciálny) je ukončený skúškou. Obsah všeobecnej časti je na základe požiadaviek akreditácie zameraný na poznatky z anatómie, fyziológie, biomechaniky, psychológie atď. (K tejto časti školenia dostanú frekventanti  skriptá v elektronickej podobe + prezentácie). Po absolvovaní všeobecnej časti sa píše test.
Obsah školenia špeciálnej časti je zameraný na rozvoj pohybových schopností (sila, rýchlosť, vytrvalosť, koordinácia), kde by si mal absolvent osvojiť základné teoretické poznatky o tvorbe tréningových programov, ako i o samotnej realizácií jednotlivých cvičení. Na základe toho by mal byť schopný pracovať ako kondičný tréner pri vrcholových športovcoch, ako i vo fitnescentrách. (K tejto časti školenia dostanú naši frekventanti  prezentácie v elektronickej podobe + prezentácie) 
 
Po úspešnom ukončení školenia získava absolvent medzinárodne uznávaný certifikát v slovenskom a anglickom jazyku, na základe čoho sa uplatnili naši absolventi ako tréneri pri hokejovej, či futbalovej reprezentácii, rovnako úspešne sa presadili ako kondiční tréneri aj v KHL, futbalovej, hokejovej, basketbalovej, volejbalovej lige, ale aj v zahraničí (Veľká Británia, USA, Nemecko, Rakúsko, Rusko, Kazachstan, Austrália, Nemecko, Rakúsko, Nórsko, Česká republika, Čína, Malajzia, Kanada, Francúzsko, Maďarsko, Španielsko, Írsko, Holandsko atď.).

Miesto konania školenia je  v priestoroch Katedry telesnej výchovy a športu, Filozofická fakulta UMB, Tajovského 40, Banská Bystrica

Ubytovanie si uchádzači školenia riešia sami na vlastné náklady. Ak chcete ubytovanie na internáte (hosťovské izby) môžete si ich rezervovať na Tajovského 40 Banská Bystrica, hneď vedľa školiacich priestorov.

Kontakt na vedúcu študentského domova 1,3:  048/4467619


Orientačný harmonogram školení v roku 2023:

1/2023- všeobecná časť 1.kv. stupeň: 10.-12.2.2023 špeciálna KT 1. kv. stupeň: 17.-19.2.2023

2/2023 -všeobecná časť 1.kv. stupeň: 12.-14.5.2023 špeciálna KT 1. kv. stupeň: 19.-21.5.2023

3/2023 -všeobecná časť 1.kv. stupeň: 22.-24.9.2023 špeciálna KT 1. kv. stupeň: 29.9.-1.10.2023

 


Akreditované školenie kondičných trénerov 2. kvalifikačného stupňa - 

všeobecná časť 2. kv. stupeň: 15.-18.6.2023  špeciálna .......................