Uchádzači o študium 2019/20

Požiadavky na prijímacie skúšky z telesnej výchovy

Termín podávania prihlášok - 1. kolo: do 28. februára  2019 

 Termín konania prijímacej skúšky - 1. kolo:

12. apríla 2019 2019 - talentová časť (telesná výchova )

 

Termín podávania prihlášok - 2. kolo: od 1. mája 2019 do 30. mája 2019 

 Termín konania prijímacej skúšky - 2. kolo:

od 1. júla 2019  do 4. júla 2019 - talentová časť (telesná výchova )