Uchádzači o študium 2020/21

Požiadavky na prijímacie skúšky z telesnej výchovy

Termín podávania prihlášok - 1. kolo: do 28. februára  2020

 Termín konania prijímacej skúšky - 1. kolo:

od 15. apríla 2020 do 24. apríla 2020 - talentová časť (telesná výchova )

 

Termín podávania prihlášok - 2. kolo: od 1. mája 2020 do 30. mája 2020 

 Termín konania prijímacej skúšky - 2. kolo:

od 1. júla 2020  do 3. júla 2020 - talentová časť (telesná výchova )

 

- učiteľsvo TV,

- učiteľstvo TV v kombinácii,

- učiteľstvo TV a trénerstvo,

- rozširujúce štúdium TV (pre učiteľov z praxe)


 

- všetky informácie nájdete:

Uchádzači ponuka štúdia 2020/2021