Uchádzači o študium 2020/21

Požiadavky na prijímacie skúšky z telesnej výchovy

Termín podávania prihlášok - 1. kolo: do 30.apríla  2020

- na štúdium v študijných programoch: učiteľstvo telesnej výchovy, učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii, učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo

Termín podávania prihlášok - 2. kolo: od 1. mája 2020 do 30. júna 2020 

 

 - na štúdium v študijných programoch: učiteľstvo telesnej výchovy, učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii, učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo

 

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 - sa prijímacia skúška vo všetkých študijných programoch ruší!!!

 

Magisterské štúdium

 

Termín podávania prihlášok na magisterské štúdium sa predlžuje vo všetkých študijných programoch do 31. 5. 2020.

 

- učiteľsvo TV,

- učiteľstvo TV v kombinácii,

- učiteľstvo TV a trénerstvo,

- rozširujúce štúdium TV (pre učiteľov z praxe)


 

- všetky informácie nájdete:

Uchádzači ponuka štúdia 2020/2021

 

Prijímacie konanie - dôležité aktuálne informácie