Uchádzači o študium 2021/22

 

Termín podávania prihlášok - 1. kolo: do 28. februára 2021

- na štúdium v študijných programoch: učiteľstvo telesnej výchovy, učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii, učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo

Termín konania prijímacej skúšky - 1 kolo: od 14. apríla 2021 do 23. apríla 2021 - talentová časť (telesná výchova)

 

Termín podávania prihlášok - 2. kolo: od 1. mája 2021 do 31. mája 2021 

- na štúdium v študijných programoch: učiteľstvo telesnej výchovy, učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii, učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo

Termín konania prijímacej skúšky - 2. kolo: od 1. júla 2021  do 2. júla 2021 - talentová časť (telesná výchova)

 

Magisterské štúdium

Termín podávania prihlášok na magisterské štúdium: do 30. 4. 2021.

 

- učiteľsvo TV,

- učiteľstvo TV v kombinácii,

- učiteľstvo TV a trénerstvo,

- rozširujúce štúdium TV (pre učiteľov z praxe)


 

- všetky informácie nájdete:

Uchádzači ponuka štúdia 2021/2022

 

Prijímacie konanie - dôležité aktuálne informácie