Uchádzači o študium 2021/22

Termín podávania prihlášok : od 1. mája 2021 do 31. mája 2021 

- na štúdium v študijných programoch: učiteľstvo telesnej výchovy, učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii, učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo

Termín konania prijímacej skúšky :

z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie sa talentové skúšky na žiadny študijný program nebudú konať!!! 

 

Magisterské štúdium

Termín podávania prihlášok na magisterské štúdium: do 30. 4. 2021.