Projekty a granty

Miesto turistiky a pohybových aktivít v prírode v spôsobe života mladej populácie veku 12 - 15 rokov na začiatku nového storočia

The position of tourism and outdoor sports activities in young people's way of life (aged 12 – 15 years) at the turn of the new century

Číslo projektu:VEGA č. 1/2539/05Doba riešenia:2005 - 2007
Vedúci projektu:doc. PaeDr. Karol Görner, PhD.Koordinátor projektu:

Identifikácia bioenergetickej kapacity v priebehu ročného tréningového cyklu u reprezentantov v atletike

Identification of bioenergetic capacity in athlete representatives during their annual training cycle

Číslo projektu:VEGA č. 1/1388/04Doba riešenia:2004 - 2006
Vedúci projektu:doc. PaedDr. Ivan Čillík, CSc.Koordinátor projektu: