Inovatívne prístupy vo výučbe atletiky na základných školách prostredníctvom programu "Atletika s radosťou na základných školách"

Informácie o projekte

Vyhlasovateľ:

Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR

Číslo projektu:012UMB-4/2021
Doba riešenia:2021 - 2023
Vedúci projektu:Čillík Ivan, prof. PaedDr., CSc.
Zahraničný projekt:nie