Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Miesto turistiky a športovo - pohybových aktivít v prírodnom prostredí v spôsobe života seniorov