Optimalizácia tréningového a súťažného zaťaženia vo vytrvalostných športoch

Informácie o projekte

Vyhlasovateľ:

VEGA

Číslo projektu:1/0621/19
Doba riešenia:2019 - 2021
Vedúci projektu:Pupiš Martin, doc. PaedDr., PhD.
Spoluriešitelia:2019: Pupišová (Z), Brunn (D), Sýkora (D), Czaková (D), Straňavská
2020: Pupišová (Z), Brunn, Sýkora, Czaková (D), Straňavská, Franek (D)
Zahraničný projekt:nie