Outdoorové aktivity, športy a špecifiká pobytu v prírode (učebnica pre školy a odbornú verejnosť)

Informácie o projekte

Outdoor activities and sports (the textbook for school education and professional public)

Vyhlasovateľ:

Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR (KEGA)

Číslo projektu:044UMB-4/2016
Doba riešenia:2016 - 2017
Vedúci projektu:Kompán Jaroslav, PaedDr., PhD.
Spoluriešitelia:Gorner, UK BA: Belás, Chovanec
Zahraničný projekt:nie