Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Outdoorové aktivity, športy a špecifiká pobytu v prírode (učebnica pre školy a odbornú verejnosť)