Pohybová aktivita ako prevencia funkčných porúch oporného a pohybového systému stredoškolákov

Informácie o projekte

Physical activity as prevention of functional disorders related to the musculoskeletal system of secondary school students

Výskumné riešenie implementácie zdravotných cvičení vo vyučovaní telesnej a športovej výchove na oporný a pohybový systém žiakov stredných škôl poukáže a rozšíri poznatky o vplyve zdravotne orientovaných telesných cvičeniach v diverzifikovanej obsahovej náplni vyučovacieho predmetu, z hľadiska inovácie, ktorý podporí vedomie účinnosti a významu zdravotných cvičení pre zdravie žiaka.

Vyhlasovateľ:

VEGA, MŠVVaŠ SR

Číslo projektu:1/0242/17
Doba riešenia:2017 - 2018
Vedúci projektu:Bendíková Elena, doc. PaedDr. PhD.
Spoluriešitelia:2017: Pivovarniček (Z), Paugschová, Jančoková, Šmída (D), Novotná (D)
2018: Pivovarniček (Z), Jančoková, Novotná (D), Marko (D)
Zahraničný projekt:nie