Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Pohybová aktivita ako prevencia zdravia školskej populácie Slovenska