Tvorba multimediálnej pomôcky so zameraním na zdravie žiakov v primárnom vzdelávaní

Informácie o projekte

Vyhlasovateľ:

Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR

Číslo projektu:025UMB-4/2021
Doba riešenia:2021 - 2023
Vedúci projektu:Slováková Michaela, Mgr., PhD.
Zahraničný projekt:nie