Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Tvorba multimediálnej pomôcky so zameraním na zdravie žiakov v primárnom vzdelávaní