Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Výskum všeobecnej zdatnosti a telesnej výchovy