Publikácie

Telesný rozvoj, pohybová výkonnosť a humanizácia vyučovania školskej telesnej výchovy na ZŠ

Telesný rozvoj, pohybová výkonnosť a humanizácia vyučovania školskej telesnej výchovy na ZŠ (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Bence Ladislav
Vydavateľstvo:Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2011ISBN:978-80-557-0131-8

anotácia

Volejbal. Intraindividuálne sledovanie hry vrcholovej nahrávačky vo volejbale

Volejbal. Intraindividuálne sledovanie hry vrcholovej nahrávačky vo volejbale (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Kučera Marian
Vydavateľstvo:Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2008ISBN:978-80-8083-669-6

anotácia

Vplyv biorytmov na výkonnosť mladých futbalistov počas týždňa

Vplyv biorytmov na výkonnosť mladých futbalistov počas týždňa (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:PIVOVARNIČEK Pavol
Vydavateľstvo:Banská Bystrica : FHV UMB. 70 s.
Rok vydania:2009ISBN:978-80-8083-882-9

anotacia

Vplyv pohybového programu na držanie tela a svalovú nerovnováhu žiakov 1. stupňa základnej školy

Vplyv pohybového programu na držanie tela a svalovú nerovnováhu žiakov 1. stupňa základnej školy (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:JURAŠKOVÁ, Želmíra - BARTÍK, Pavol
Vydavateľstvo:Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2010ISBN:978-80-8083-983-3

anotácia

Vplyv športovo-pohybových aktivít a životného štýlu na kvalitu života vysokoškolskej populácie

Vplyv športovo-pohybových aktivít a životného štýlu na kvalitu života vysokoškolskej populácie (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:KRAFČÍK, Ján – GÖRNER
Vydavateľstvo:Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2013ISBN:978-80-557-0550-7

anotácia

Vplyv tréningového a pretekového zaťaženia na odozvu organizmu v atletike a biatlone

Vplyv tréningového a pretekového zaťaženia na odozvu organizmu v atletike a biatlone (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:ČILLÍK, Ivan, editor
Vydavateľstvo:Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2005ISBN:80-8083-149-1

anotácia

Vplyvy biorytmov na vybrané pohybové schopnosti vo futbale

Vplyvy biorytmov na vybrané pohybové schopnosti vo futbale (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:ŠTULAJTER, Ivan
Vydavateľstvo:Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2007ISBN:978-80-8083-519-4

anotácia