Publikácie

Bioenergetická kapacita a telesná identita basketbalistiek

Bioenergetická kapacita a telesná identita basketbalistiek (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Hlasica Milan, Jančoková Ľudmila
Vydavateľstvo:Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2002ISBN:80-8055-708-X

Anotácia

Biorytmy v športe (S úvodom do chronobiológie)

Biorytmy v športe (S úvodom do chronobiológie) (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:JANČOKOVÁ Ľudmila
Vydavateľstvo:Banská Bystrica : FHV UMB. 120 s.
Rok vydania:2000ISBN:80-8055-395-5

anotacia

Efektivita nových prístupov kondičného tréningu v športových hrách (Zborník)

Autor/Kolektív:NEMEC Miroslav - PUPIŠ Martin - PIVOVARNIČEK Pavol - KOLLÁR Rastislav
Vydavateľstvo:Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, KTVŠ FHV. 120 s.
Rok vydania:2011ISBN:978-80-8141-001-7

zborník

Exercitation Corpolis - Motus - Stalus. Ročník 1/2008, číslo 1

Exercitation Corpolis - Motus - Stalus. Ročník 1/2008, číslo 1 (Časopis)

Autor/Kolektív:kolektív
Vydavateľstvo:Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2009ISSN:1337-7310

časopis

Gymnastika bezpečne a zaujímavo

Gymnastika bezpečne a zaujímavo (Zborník)

Autor/Kolektív:Juraj Kremnický (zost.)
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2019ISBN:978-80-557-1647-3

Recenzovaný zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej dňa 12. 9. 2019

Chronobiológia a výkonnosť v športe

Chronobiológia a výkonnosť v športe (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:JANČOKOVÁ Ľudmila et al.
Vydavateľstvo:Banská Bystrica : FHV UMB. 150 s.
Rok vydania:2011ISBN:978-80557-0286-5

anotacia