Efektivita nových prístupov kondičného tréningu v športových hrách

Informácie o publikácii

Efektivita nových prístupov kondičného tréningu v športových hrách

Autor/Kolektív:NEMEC Miroslav - PUPIŠ Martin - PIVOVARNIČEK Pavol - KOLLÁR Rastislav
Vydavateľstvo:Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, KTVŠ FHV. 120 s.
Rok vydania:2011
ISBN:978-80-8141-001-7

zborník