Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Efektivita nových prístupov kondičného tréningu v športových hrách