Miesto turistiky a športovo pohybových aktivít v prírode v spôsobe života 16 - 18 ročnej populácie v stredoslovenskom regióne.

Informácie o publikácii

Miesto turistiky a športovo pohybových aktivít v prírode v spôsobe života 16 - 18 ročnej populácie v stredoslovenskom regióne.

Miesto turistiky a športovo pohybových aktivít v prírode v spôsobe života 16 - 18 ročnej populácie v stredoslovenskom regióne.

Autor/Kolektív:GÖRNER, Karol - MANDZÁK, Peter
Vydavateľstvo:Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2011
ISBN:978-80-557-0189-9

anotácia