Psychomotorika 2.

Informácie o publikácii

Psychomotorika 2.

Psychomotorika 2.

Autor/Kolektív:NOVOTNÁ, Nadežda - VLADOVIČOVÁ, Nadežda - SLÍŽIK, Miroslav
Vydavateľstvo:Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2010
ISBN:978-80-557-0051-9
Počet strán:60

anotácia