Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Biorytmy, oslabenia a poruchy zdravia. Kapitoly zo zdravotnej telesnej výchovy.