Súčasný stav a nové trendy vhodnotení telesnej zdatnosti a pohybovej výkonnosti žiakov základných škôl

Informácie o publikácii

Súčasný stav a nové trendy vhodnotení telesnej zdatnosti a pohybovej výkonnosti žiakov základných škôl

Súčasný stav a nové trendy vhodnotení telesnej zdatnosti a pohybovej výkonnosti žiakov základných škôl

Autor/Kolektív:KOMPÁN, Jaroslav - SUCHOMEL, Aleš - ŠTIHEC, Jože - KARPLJUK, Damir - VIDEMŠEK, Mateja - MANDZÁKOVÁ, Martina - KOLODZEJOVÁ, Petra
Vydavateľstvo:Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2009
ISBN:978-80-8083-887-4
Počet strán:206

anotácia