Vplyv športovo-pohybových aktivít a životného štýlu na kvalitu života vysokoškolskej populácie

Informácie o publikácii

Vplyv športovo-pohybových aktivít a životného štýlu na kvalitu života vysokoškolskej populácie

Vplyv športovo-pohybových aktivít a životného štýlu na kvalitu života vysokoškolskej populácie

Autor/Kolektív:KRAFČÍK, Ján – GÖRNER
Vydavateľstvo:Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2013
ISBN:978-80-557-0550-7
Počet strán:116

anotácia