Vplyvy biorytmov na vybrané pohybové schopnosti vo futbale

Informácie o publikácii

Vplyvy biorytmov na vybrané pohybové schopnosti vo futbale

Vplyvy biorytmov na vybrané pohybové schopnosti vo futbale

Autor/Kolektív:ŠTULAJTER, Ivan
Vydavateľstvo:Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2007
ISBN:978-80-8083-519-4
Počet strán:98

anotácia