Základy športovej metrológie. Učebné texty

Informácie o publikácii

Základy športovej metrológie. Učebné texty

Základy športovej metrológie. Učebné texty

Autor/Kolektív:BENCE, Ladislav - ROZIM, Robert
Vydavateľstvo:Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2010
ISBN:978-80-8083-969-7
Počet strán:110

učebné texty