Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Základy športovej metrológie. Učebné texty