Laktátová odozva na tréningové zaťaženie v džude a v zápasení

Informácie o publikácii