Vplyv špecializovaného programu na rozvoj pohybových schopností začínajúcich gymnastov

Informácie o publikácii