Students scientific activity 2014. Science of Sport. Proceeding of abstracts

Informácie o publikácii

Students scientific activity 2014. Science of Sport. Proceeding of abstracts

Students scientific activity 2014. Science of Sport. Proceeding of abstracts

Autor/Kolektív:Rozim - Šmída - Bendíková (ed)
Vydavateľstvo:Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2014
ISBN:978-80-557-0826-3
Počet strán:31

zborník