Všeobecná pohybová výkonnosť, telesný vývin, držanie tela a mimoškolské pohybové aktivity žiakov 4. ročníka základných škôl v Banskej Bystrici v školskom roku 2013/2014.

Informácie o publikácii