Rozvoj rovnováhových schopností a presnosť streľby v ľadovom hokeji

Informácie o publikácii