Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Rozvoj rovnováhových schopností a presnosť streľby v ľadovom hokeji