Všeobecná pohybová výkonnosť, telesný vývin, držanie tela a mimoškolské

Informácie o publikácii

Všeobecná pohybová výkonnosť, telesný vývin, držanie tela a mimoškolské

Všeobecná pohybová výkonnosť, telesný vývin, držanie tela a mimoškolské

Autor/Kolektív:Ivan Čillík - Juraj Kremnický - Rastislav Kolár - Martina Mandzáková a kolektív
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2016
ISBN:978-80-557-1087-7
Počet strán:110

Kolektív spolupracovníkov Katedry telesnej výchovy a športu Filozofickej fakulty, Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici predloženou monografiou, zameranou na deti vo veku 14 - 15 rokov, nadväzuje na publikácie Všeobecná pohybová...