Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Hry s využitím GPS a ich vplyv na zmenu postojov žiakov základných škôl