Globálny polohový systém a jeho využitie pri realizácii pohybových aktivít u žiakov základných škôl

Informácie o publikácii